Skip to Content

Buslijnen Koekange wijzigen per 13 december

Op 13 december wijzigen de buslijnen in Groningen Drenthe. Ik schrijf alle plaatselijke belangenvereniging aan waarbij de bus meer wijzigt dan alleen een paar minuten. Wellicht kunt u via de website of de facebookpagina van plaatselijke belangenvereniging er aandacht voor schenken. Ondanks dat niet alle veranderingen wellicht voor iedereen een verbetering zijn, is het goed als de (potentiële) reizigers op de hoogte zijn en voorkomen we hopelijk verassingen maandag de 13e.

Nieuwe route bus door Koekange: lijn 39 wordt 34
Vanaf zondag 12 december wijzigen de routes en vertrektijden van de bussen in Koekange. De bus gaat niet meer de hele Dorpsstraat afrijden, maar gaat vanuit de Wijk gezien weer de Eggeweg op en rijdt dan door naar Zuidwolde en Hoogeveen. Er komt een nieuwe bushalte op de kruising met Langedijk nabij Installatietechniek Van Dijk.

Lijn 39 komt hiermee te vervallen. De nieuwe route wordt gereden door buslijn 34. Dat is de bus die nu al via de Wijk naar Meppel rijdt.

De afstand naar de dichtstbijzijnde bushalte wordt voor veel mensen dus langer. Dat is een nadeel voor mensen in het noorden van het dorp. Daar is het OV-bureau zich van bewust. Voordeel is dat door het anders laten rijden van bus 34 dat Koekange óók ‘s avonds, in de weekenden en vakanties met het OV bereikbaar wordt.

In Meppel is er een goede aansluiting op en vanuit de trein naar Zwolle. Ook is er een prima aansluiting op de bus 28 naar Dingstede.
Plan uw op www.qbuzz.nl/gd (kies een datum vanaf 13 december)
Tussen het OV-bureau en de gemeente is afgesproken dat we deze wijziging in het voorjaar gaan evalueren.

Zondagmiddag Luisterconcert

Op zondag 12 december van 15:00 – 17:00 uur is er een luisterconcert m.m.v. Folkband Parace3amol in de Hervormde Kerk te Koekange.
Entree: €10,00. Informatie: Jan Willem Veenhuis, De Wilgen 66 Koekange. Telefoon 06-47436777. Kerklaan 20 Koekange

Wijkbeheerders in De Wolden staan paraat

De wijkbeheerders van Buurtteam de Wolden: Zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die te maken hebben met de leefbaarheid in de gehele openbare ruimte. Dit kunnen fysieke verstoringen, meldingen en wensen zijn die vanuit de samenleving komen. Werken samen met de bewoners in een wijk, buurt of straat aan ideeën om de leefbaarheid te vergroten. (meer…)

Stremming Koekangerveldweg

Gemeente De Wolden voert momenteel diverse werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de maatregelen is subsidie ontvangen van de provincie. Een van de maatregelen is het aanbrengen van een plateau bij de oversteek van het fietspad Veldpad in de Koekangerveldweg. Met het plateau willen we de oversteek veiliger maken, de fietsers beter geleiden en de snelheid van het verkeer op de Koekangerveldweg verlagen. (meer…)

CDK Jetta Klijnsma op bezoek bij Jongerenkeet de Egge

Commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma bezocht zaterdagmiddag Jongerenkeet de Egge op het terrein van de Familie Tijmens in Koekange. Ze sprak daar met de jongeren over Keten United. Dit is hét project voor jeugdketen op het platteland. In De Wolden draait dit project al vanaf 2015. In sommige gemeenten zijn keten een omstreden onderwerp maar in De Wolden gaat men hier op een positieve manier mee om. (meer…)

Groen gas project Koekange Echten van start

Vier boeren uit Koekange en Echten zijn van plan om samen groen gas te produceren van runder en varkensmest. Dit gebeurd door monomestvergisting toe te passen. Hierbij wordt mest van het eigen bedrijf in een gesloten systeem vergist. Het biogas wat hierbij vrij komt wordt in een gasleiding naar de opwerkunit getransporteerd. Vandaar gaat het naar een bestaand aardgasnetwerk. (meer…)

Inge Nieuwenhuizen nieuwe burgemeester De Wolden

De gemeenteraad van De Wolden heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt wordt mevrouw Inge Nieuwenhuizen geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van De Wolden. (meer…)

Mijlpaal en feestelijk moment Koekange

Wethouder Van Dijk tekent Sportakkoord
“Dit is een uniek moment”, zo citeerde wethouder Van Dijk van de gemeente De Wolden het tekenen van het sportakkoord op maandagavond 20 september in De Schakel in Koekange. Daarbij waren aanwezig vertegenwoordigers en deelnemers van sportverenigingen en particuliere sportbedrijven. Ook de eerste keer dat ze elkaar fysiek troffen, want Corona heeft ervoor gezorgd dat vanaf de opstart tot nu toe, ze constant digitaal hebben vergaderd en overlegd. Tijdens deze bijeenkomst gaf Van Dijk aan dat de aanpak binnen de gemeente uniek en bijzonder te noemen is: maximale burgerparticipatie met de bewoners van de kernen Ruinen, Zuidwolde, De Wijk, Koekange en Ruinerwold, want zij bepalen zelf hoe en waaraan ze subsidie toekennen als het gaat om initiatieven op sportief en vitaal gebied.

Zo heeft het sportakkoord inmiddels twee lokale initiatieven ondersteund. Het walking korfbal is inmiddels van start gegaan bij de lokale korfbalvereniging KIA. Met meer dan 15 deelnemers een heel groot succes en daarnaast is vanuit de samenwerking op gebied van voetballen tussen v.v. Vitesse ’63 en WIJC een bijdrage aangevraagd voor extra activiteiten op gebied van techniek trainingen voor de jeugd. Daarvoor hebben zich inmiddels ook al 60 jonge voetballers aangemeld. De deelnemers zijn tevreden over de aanpak tot nu toe en zijn blij met de ondersteuning vanuit de gemeente en de energie welke hierdoor wordt aangeboord door het belonen van nieuwe initiatieven.