KOEKANGE – Ver aan het westelijk uiteinde van de marke Echten lag destijds een veenwildernis. De boeren in Echten zullen er weinig waarde aan gehecht hebben, maar de heer Van Echten zag er mogelijkheden in. Men zal zijn begonnen met het graven van sloten om het water of te voeren. En op het zo droog gehouden land werd koren gezaaid. Verder naar het westen werden koeien geweid. Koganc noemden ze dit op hun Gronings. Het gevolg is geweest dat de Drentse buren het overnamen en Koekange noemden, koeweiden. Koekange maakte vroeger deel uit van het grote veenmoeras tussen Ruinen en Meppel, van welk moeras het Oorkondenboek voor Drenthe en Groningen al melding maakt op het jaar 1141. Het dorp Koekange is dus een veenkolonie en is als zodanig aan de ligging en de vorm van de landerijen nog duidelijk te herkennen. Koekange telt 2242 inwoners en is geografisch gezien het hart van De Wolden. KOEKANGERVELD telt 123 inwoners en is gelegen achter Koekange.