Donderdag 30 mei heeft de gemeente De Wolden, samen met gemeente Hoogeveen, afspraken ondertekend met RENDO die moeten bijdragen aan de uitwerking van de energietransitie. “De plannen die gemaakt zijn komen steeds dichter bij uitvoering en daarom is het goed om opnieuw afspraken te maken, zodat we onze ambitie, 100% groengas in 2030, ook daadwerkelijk gaan realiseren!”, stelt wethouder Gerrie Prent.

Verder verduurzamen
De focus van de afspraken ligt op verdere verduurzaming. Bijvoorbeeld door lokaal geproduceerd groen gas in te zetten voor de energietransitie in de gemeente. Onder energietransitie verstaan we de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen – zoals aardgas, olie en kolen – voor onze energievoorziening naar duurzame, hernieuwbare alternatieven, zoals zon, wind en water. Verder onderzoekt De Wolden samen met RENDO hoe een lokaal of regionaal biogasnetwerk gerealiseerd kan worden.

Duidelijke afspraken
Ook Eddy Veenstra, directeur van RENDO, is enthousiast over de uitvoeringsafspraken: “De energietransitie vraagt om duidelijke afspraken. RENDO sluit daarom uitvoeringsafspraken met haar aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel waarin we afspraken maken over waar we ons per gemeente op richten als het gaat om investeren in infrastructuur voor elektriciteit, (groen) gas, waterstof en/ of warmte. De uitvoering en het doen moeten voorop staan. We zijn blij dat onlangs de afspraken met Hoogeveen en De Wolden zijn ondertekend”.