Het college van B&W stelt de raad voor om € 135.000,- beschikbaar te stellen om geluid reducerende maatregelen te nemen in De Barg’n. De normen voor geluidsoverlast zijn namelijk met de wijziging van de bestemming van het buurpand van de Barg’n veranderd.

De voormalige Harm Vonckschool in Berghuizen is het directe buurpand van het dorpshuis. Het is in 2018 verkocht door de gemeente. Het pand dient momenteel als woning met een kinderdagverblijf, en kampt al jaren met geluidsoverlast vanuit het naastgelegen dorpshuis De Barg’n.

Ten tijde van verkoop heeft het toenmalige college van De Wolden besloten dat de eventuele kosten voor de geluidswerende maatregelen voor rekening van de gemeente zouden zijn. Dit voorstel volgt uit deze eerder gemaakte afspraken.