In de Toekomstvisie ‘Samen aan Zet’ heeft gemeente De Wolden aangegeven de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerreinen te willen onderzoeken als blijkt dat er behoefte aan uitbereiding is. Uit recente onderzoeken in Zuidwolde en Koekange bleek dat daar daadwerkelijk behoefte aan uitbreiding bestaat.

De onderzoeksresultaten geven aan dat de gemeente voor Zuidwolde rekening moet houden met 3 à 4 hectare en voor Koekange met 1 à 2 hectare uitbreiding. Deze resultaten worden opgenomen in de Bedrijventerreinenvisie 2024 van De Wolden. De volgende stap is onderzoeken of er ook nieuwe bedrijventerreinen in Zuidwolde en Koekange moeten komen. Samen met de provincie wordt onderzocht of kleinschalige plannen mogelijk zijn. Als uit dit onderzoek blijkt dat er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld kunnen worden, start vervolgens een onderzoek naar geschikte locaties hiervoor in Zuidwolde en Koekange.