In opdracht van het college van B&W worden in de periode van 6 tot en met 8 september de leuningen van brug Noordwijk in Koekange vervangen door de firma Oosterhof Holman uit Harlingen.

Brug Noordwijk is gesitueerd tussen de Noorderkanaalweg en de Zuiderkanaalweg, over de Oude Hoogeveense Vaart, in Koekange. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren is de brug gedurende de aangegeven periode geheel afgesloten voor het verkeer.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via de pagina wegwerkzaamheden zullen wijzigingen worden aangegeven. Meer informatie kunt u krijgen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via telefoonnummer 14 0528.