Ze is in mei dit jaar gestart in een functie die nieuw is binnen De Wolden. Wilma Manenschijn gaat de boer op als gemeentelijk contactpersoon voor agrariërs. “Boeren ondersteunen in roerige tijden”.

Voor Wilma is de agrarische sector geen onbekend terrein. Ze heeft zelf thuis een melkveebedrijf. “Dat is de reden dat ze me hebben gevraagd voor deze functie. Ik ken de boerenpraktijk en heb ervaring bij een gemeente. Het leek me superleuk om dat te combineren.”

Een aanspreekpunt voor boeren vanuit de gemeente, dat is best bijzonder
“Ja, klopt. Maar er komt ook veel op de boeren af. Regelingen, stikstof, bodemkwaliteit, waterkwaliteit; noem het allemaal maar op. Om de boeren vanuit de gemeente te kunnen ondersteunen, heeft de gemeenteraad besloten een contactpersoon aan te stellen. Want ook bij boeren is vaak de vraag: waar moet ik zijn binnen de gemeente? Vanuit mijn agrarische achtergrond begrijp ik vaak de vragen. Ik neem ze mee de organisatie in en kijk wat ik kan betekenen. Een stukje service richting de boeren.”

Wat ga je precies doen?
“Ik ga me onder meer bezighouden met bekendheid geven aan de subsidieregeling voor toekomstgerichte landbouw. Dit fonds is door de gemeenteraad ingesteld. Om aanspraak te maken op de subsidie moeten agrariërs aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo kan een aanvraag alleen worden ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste drie agrariërs of een vereniging zonder winstoogmerk. En het voorstel dat wordt ingediend, moet gaan over het reduceren van CO2- uitstoot of een positief effect hebben op de bodem- of waterkwaliteit.”

De eerste subsidieronde was eerder dit jaar. Wat heeft dat opgeleverd?
“We hebben een subsidie toegekend aan een mooi initiatief. Werktuigenvereniging Ruinerwold kreeg de subsidie voor de aankoop van een frontklepelmaaier met frees. Deze combinatie biedt een goed alternatief voor de chemische doding van gewassen.
Bij de volgende subsidieronde op 1 september hopen we natuurlijk meer subsidies toe te kunnen kennen. De boeren die ik heb gesproken, leken allemaal geïnteresseerd. Dus ik ben heel benieuwd welke aanvragen we binnenkrijgen!”

Hoe kunnen agrariërs in De Wolden jou bereiken?
Voor de subsidieregeling toekomstgerichte landbouw en alle andere vragen over landbouw in de gemeente De Wolden ben ik bereikbaar op: w.manenschijn@dewoldenhoogeveen.nl.”