Mijn naam is Kelley Zenderink en ik loop op dit moment stage bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Voor een onderzoek naar het ontwikkelen van een digitaal participatie hulpmiddel, heb ik hulp nodig van inwoners van Koekange en omstreken.

Onder de Omgevingswet gaat het één en ander veranderen, waaronder ook dat participatie een aanvraagvereiste wordt bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (voor het bouwen van een schuur bijvoorbeeld, maar ook het organiseren van een evenement, zoals een dorpsfeest, kan hieronder vallen). Participatie is het betrekken van de omgeving (bijvoorbeeld buren) bij een project, plan of activiteit. Om inwoners te helpen in het bepalen of participatie verplicht is, werk ik als stagiaire van de afdeling ruimtelijke initiatieven aan de ontwikkeling van een digitaal hulpmiddel. Het digitale hulpmiddel werkt door middel van het beantwoorden van een aantal vragen. Inwoners krijgen als uitslag advies op maat (of er participatie nodig is en zo ja, op wat voor manier dit dan georganiseerd kan worden).

Deze enquête is opgesteld om erachter te komen, wat inwoners, als aanvrager (van vergunning), als deelnemer (wanneer aan de inwoner gevraagd wordt om mee te denken over een plan van een ander) of als gebruiker (van het hulpmiddel), vinden van participatie. De uitkomsten worden gebruikt om te komen tot een digitaal hulpmiddel, wat aansluit bij de behoefte van inwoners van gemeente De Wolden en die van anderen partijen (zoals ondernemers, bedrijven, projectontwikkelaars en of maatschappelijke organisaties). Het hulpmiddel wordt uiteindelijk de Participatietool genoemd.

Mijn vraag is of de onderstaande link (naar de enquête) op de website van Koekange.info kan komen te staan met uitleg erbij. Op deze manier hoop ik reactie te krijgen vanuit de inwoners. Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.

Link enquête: https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Bt44sz2SVBKSd8