Het college heeft op 16 mei in Koekange op locatie vergaderd. Door eens per maand in een van de dorpen te vergaderen, wil het college de verbinding met inwoners maken. Er wordt gestart met een lunch, verzorgt door het dorpshuis, waarvoor iedere inwoner zich kan aanmelden. Op deze manier krijgt iedereen de kans om op een laagdrempelige manier in contact te komen met het college van B&W. Het college hoort graag wat er speelt en leeft in de dorpen.

Na afloop van de collegevergadering is er nog een contactmoment in het dorp. In Koekange bezocht het college het kinderclubwerk. Veel vrijwilligers zorgen daar voor een plek waar gekookt wordt, creatieve activiteiten uitgevoerd worden en ruim 120 kinderen samenkomen. Bijna iedere dag zijn er activiteiten in het ‘Platte Dakkie’ bij het dorpshuis de Schakel.
Op 20 juni is de volgende vergadering op locatie in Echten. Als u wilt aansluiten bij de lunch van 12.00 tot 13.00 uur, meldt u zich dan aan bij s.lammers@dewoldenhoogeveen.nl.