Op dinsdag 12 april 2022 is de algemene ledenvergadering in het dorpshuis De Schakel, Margrietlaan 1 in Koekange (ingang Schoolzijde) Aanvang 20.00 uur. Na een korte vergadering krijgen wij een vertoning van een serie foto’s van personen en andere objecten uit onze beeldbank van de Historische Vereniging. Iedereen van harte welkom.