Gemeente De Wolden voert momenteel diverse werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de maatregelen is subsidie ontvangen van de provincie. Een van de maatregelen is het aanbrengen van een plateau bij de oversteek van het fietspad Veldpad in de Koekangerveldweg. Met het plateau willen we de oversteek veiliger maken, de fietsers beter geleiden en de snelheid van het verkeer op de Koekangerveldweg verlagen.

De aannemer start op maandag 18 oktober met de aanleg van het plateau. De werkzaamheden worden volgens plan binnen twee weken afgerond. Tijdens de uitvoering wordt het doorgaande verkeer omgeleid via Koekange.