Vier boeren uit Koekange en Echten zijn van plan om samen groen gas te produceren van runder en varkensmest. Dit gebeurd door monomestvergisting toe te passen. Hierbij wordt mest van het eigen bedrijf in een gesloten systeem vergist. Het biogas wat hierbij vrij komt wordt in een gasleiding naar de opwerkunit getransporteerd. Vandaar gaat het naar een bestaand aardgasnetwerk.

Dertien boeren zijn inmiddels aangesloten bij de Coöperatie Biogasnetwerk Koekange-Echten. Doel is tussen de bedrijven een biogasnetwerk aan te leggen, en die op een centrale locatie op te werken naar Groengas. Op het melkveebedrijf van Klaas en Christina Tijmens in Koekange kregen waarnemend burgemeester Janny Vlietstra en commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma zaterdagmorgen uitleg over het eerste pilotproject in de provincie Drenthe. Tijmens: ‘Door deze manier wordt lokaal groen gas geproduceerd. De mest blijft op het eigen bedrijf zodat er geen transportbewegingen zijn’.

Haalbare businesscase
Door de provincie Drenthe is een haalbaarheidsstudie gefinancierd, hieruit is gebleken dat er een haalbare businesscase is als een groot aantal bedrijven mee doet. De deelnemende boeren hebben allen een intentieverklaring ondertekend. Het voorstel is, dat de coöperatie eigenaar wordt van het biogasnetwerk, de centrale opwerklocatie en de vergisters op de boerenerven. De worden door de boeren gehuurd. Hierdoor worden de businesscases voor de kleinere boeren gunstig en wordt het gehele project haalbaar. Aanpassingen aan de stal en mestopslag bij de bedrijven worden door de boeren zelf gefinancierd. Volgens Tijmens moeten de boeren zelf ongeveer een ton investeren.

Financiële risico’s
Gemeente de Wolden en N-tra ondersteunen dit project in de aanloopfase en staan garant voor een gedeelte van de financiële risico’s die nu worden genomen door de coöperatie. Beleidsmedewerker Bert Scheper was namens gemeente De Wolden aanwezig om dit duurzame project toe te lichten. ‘Als voorwaarde willen we proberen onder het motto: ‘Lokaal produceren, consumeren en profiteren, het product zelf te kunnen inzetten bij de realisatie van de Transitie Visie en Warmte. Na het realiseren van de eerste fase is de doelstelling dat de coöperatie later uitgebreid kan worden en het Biogas netwerkt uit te breiden’.

Naast grondstofzekerheid is een centraal gelegen terrein met goede infrastructuur, voor transport over weg/water en beschikbaar leidingnet (elektrisch en gas) noodzakelijk. Uit een onderzoek is gebleken dat de NAM Locatie de Wijk 20 bij uitstek kansen biedt om hier invulling aan te geven.