Beste medebewoner van ons mooie dorp Ruinerwold. Heeft u het ook al gezien, de spandoeken op de hekken voor de oude SNS bank? Wat zijn uw eerste indrukken van dit kolossale met kunstriet gedekte bouwwerk? Of heeft u er nog niet echt een beeld bij hoe het nu precies gaat worden?

De titel van dit stuk zegt het al, wij maken ons een beetje zorgen over de komst van Blijdenstede. Over smaak valt te twisten, maar de meeste dorpelingen die we gesproken hebben, zijn het met elkaar eens: ‘dit past hier niet’. De eerste presentatiefolder verwoorde dat het zo mooi “past binnen het prachtige brinkdorp Ruinerwold”. een brinkdorp? ,ja dat leest u goed. Maar Ruinerwold is toch een lintdorp zult u zeggen, klopt daar zijn we het alvast over eens!

Maar je moet alles een kans geven en het idee achter het project is natuurlijk best goed. Maar werkt het ook? Het idee wat hierachter schuilt is als volgt, de wat oudere dorpsbewoners verhuizen naar de Blijdenstede, zodat de jongere dorpsbewoners hun huizen kunnen overnemen en daarmee behouden we onze jongeren voor het dorp en bieden we de wat ouderen mooie appartementen. Maar willen de oudere inwoners van Ruinerwold wel naar dit bouwwerk verhuizen, kunnen en willen ze de prijs ervoor wel betalen? En hebben de jongere inwoners van ons dorp dan de mogelijkheid die vrijkomende huizen over te nemen? Op de vraag of dorpsbewoners voorrang krijgen bij de koop van een appartement is al negatief geantwoord door de ontwikkelaars en de gemeente. Wie gaan de duurste appartementen betalen, de trek van kopers vanuit het westen is een zeer realistische gedachte. Zij schrikken niet van dit soort prijzen.

De vraag waarom de gemeente kan instemmen met een bouwwerk van 16 meter hoog, nergens in de kern van het dorp is een bouwwerk dat in de buurt komt van die hoogte te vinden, kon alleen als volgt beantwoord worden: “dat het voor de ontwikkelaars anders niet interessant zou zijn”. Het belang van de ontwikkelaars is goed te begrijpen. Maar dient dat ook ons belang, ons dorpsbelang?
Zijn er nu echt geen alternatieven om jongeren voor dit dorp te behouden en voor ouderen om een appartement te bewonen in ons dorp? Wij hebben al vele ideeën gehoord en hebben er zelf ook nog wel een paar. Derhalve het verzoek aan de gemeente om de plannen nog eens te heroverwegen en de bezwaren (deze gaan er komen) eens goed door te nemen. Laten wij ons mooie dorp niet ‘vervuilen’ met de komst van deze kolos!

Op de vraag of de bomen rondom het nieuw te bouwen complex behouden konden blijven werd positief geantwoord door de gemeente en door de ontwikkelaars, maar wordt niet op schrift gegarandeerd. Ook hier onze zorg dat dit in de praktijk anders zal gaan verlopen, de ondergrondse parkeergarage heeft geen meelij met de wortels van de bomen en de doorgang naar deze garage (pal voor de neus van enkele huizen die daar staan) is bijzonder smal tussen een rij bomen. Deze parkeergarage biedt elk appartement één parkeerplek, een tweede auto of auto’s van bezoekers worden geacht aan Dijkhuizen te worden geparkeerd. Want daar is voldoende plek volgens de gemeente. Is daar met de bewoners en de bedrijven over gecommuniceerd? Door de situering van de ingang van de parkeergarage voorzien wij overigens voor de vele kinderen die daar langs fietsen meer kans op ongelukken en dat is ook niet wenselijk.
De omwonenden zijn over het algemeen niet bijzonder gecharmeerd van de komst van deze kolos. Het ontneemt hen een behoorlijk stuk van hun privacy, maar daar heeft de gemeente ogenschijnlijk geen boodschap aan, anders had zij vast geen medewerking verleend aan zo’n hoog gebouw.

Tot slot, we kunnen er straks niet meer om heen als we de kruising bij Klok passeren, weg zicht en een groot gebouw dat de aandacht trekt van de weggebruikers op de kruising met alle mogelijke gevolgen van dien. Wij zijn niet tegen de bouw van appartementen voor de inwoners van ons dorp ook niet op die plek, wij zien echter teveel bezwaren tegen de bouw van deze (te hoge) kolos. Er zijn genoeg alternatieven te bedenken!.

Een bezorgde inwoner van Ruinerwold (naam bij de redactie bekend)