Woldens sportakkoord met couleur locale
Afgelopen najaar zijn in Koekange gesprekken op gang gekomen met lokale verenigingen, sportaanbieders en de gemeente om samen na te denken over een fit en vitaal dorp; nu, maar ook in de toekomst. De landelijke overheid steunt d.m.v. het Nationaal Sportakkoord een gezonde leefstijl en stimuleert bewegen en sporten op welke manier dan ook.

De gemeente De Wolden stimuleert dit landelijke programma, waarmee per kern Zuidwolde, De Wijk, Ruinerwold, Koekange en Ruinen een lokaal sportakkoord wordt afgesloten. Hiermee komen per kern ook financiën ter beschikking om nieuwe activiteiten te ondersteunen.
Tijdens een drietal bijeenkomsten, waarbij vertegenwoordigers van KIA, Vitesse ’63, Pitch en Putt, dorpshuis De Schakel en Kinderopvang Doomijn aanwezig waren, is gesproken aan de hand van vier thema’s. Deze thema’s waren: van jongs af vaardig in bewegen, iedereen moet kunnen sporten, vitale sportaanbieders en gezonde – positieve omgeving. Aan de hand van die gesprekken zijn initiatieven naar voren gekomen en hebben een aantal deelnemers aangegeven dat ze zich willen inzetten om nieuwe activiteiten van de grond te krijgen. Denk daarbij aan een overzicht van het aanbod vanuit de sportverenigingen in de Koegang of het initiatief om walking korfbal te gaan organiseren. Ook kan gedacht worden aan initiatieven om wandelpaden te verlichten of andere acties om het beweegaanbod te vergroten of te faciliteren.

Aan de uitwerking van deze initiatieven wordt nu gewerkt in kleine werkgroepen. De sportfunctionaris van de gemeente De Wolden Maike Heus, de opbouwwerker Annemiek Echten en Herman Reuvers, lid van het sportplatform De Wolden ondersteunen op dit moment deze lokale initiatieven om ze tot een succes te maken. Het sportakkoord Koekange zal samen met de deelnemers ondertekend gaan worden in een bijeenkomst als de Corona maatregelen dat weer toestaan.