Het college van B & W De Wolden heeft besloten mee te doen aan de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een landelijk tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De Wolden deed eerder mee in 2013 en 2017.