Het college heeft een reactie gegeven op de GGD kaderbrief 2022. In die brief beschrijft de GGD op hoofdlijnen allerlei ontwikkelingen die van belang zijn voor het opstellen van de begroting van volgend jaar.

Het college laat de GGD weten zich zorgen te maken over de dienstverlening van Veilig Thuis Drenthe (VTD), het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Die voldoet niet aan de normen. Hetzelfde geldt voor het doorzetten van zaken naar de juiste instanties, aldus het college.

Wel is het college tevreden over de wijze waarop de GGD de coronacrisis heeft aangevlogen, over de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en de eerste adviezen over de aankomende omgevingswet, waarbij de GGD adviseert over gezondheid in samenhang met ruimtelijke vraagstukken.