Vijftien deelnemers hebben dit voorjaar in Ruinerwold de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ gevolgd. Vallen Verleden Tijd is een groepstraining bestaande uit drie onderdelen: een hindernisbaan, spelvormen en valtraining gericht om valincidenten te voorkomen.

Accenten
Tijdens de hindernisbaan werden valgevaarlijke situaties uit het dagelijks leven nagebootst en geoefend onder veilige omstandigheden. Fysiotherapeut Bernard Boensma: “Tijdens het oefenen hebben we diverse dubbeltaken toegevoegd om een realistische situatie te creëren. Dat wil zeggen dat je twee dingen op hetzelfde moment doet, bijvoorbeeld lopen en tegelijkertijd naar iemand luisteren. Ouderen hebben daar moeite mee. Zij moeten zich zo concentreren op het lopen, dat praten, luisteren of een onverwachtse gebeurtenis hen afleidt en zorgt voor valincidenten”.

Tijdens de sport en spelvormen werd het veilig voortbewegen in een drukke omgeving geoefend. Omdat niet alle valpartijen kunnen worden voorkomen zijn valtechnieken aangeleerd met als doel val gerelateerde blessures te beperken.

Beweegdocent Norbert Baas geeft aan: “De valpreventie is een mooie toevoeging op de lessen van de Stichting Sport En Beweeg. In de lessen van de Stichting wordt er gewerkt aan het versterken van je lichaam om vallen te voorkomen. Maar als je valt, moet je weten hoe je moet vallen”.

Meten is weten
Voorafgaand aan de cursus zijn gevalideerde testen uitgevoerd om de mobiliteit, balans en angst van de deelnemers te meten. Bij de hindernisbaan is er voorafgaand aan de cursus en na afloop gemeten hoe snel men over de baan kan lopen. Het blijkt dat iedereen rustiger en veiliger over de baan liep maar wel sneller.

Deelneemster mevrouw De Vries: “Het zaadje wordt geplant. Op het moment dat ik val weet ik hoe ik moet vallen en wat ik moet doen. Ook is mijn angst om te vallen verminderd en heb ik mijn vertrouwen terug gewonnen door deze cursus”.

De cursus werd georganiseerd door de gemeente i.s.m. Fysiotherapie Ruinerwold en de Stichting Sport en Beweeg.