Skip to Content

Voor het goede doel appeltaart te koop!

Wilt u kindertehuis Huis van Vreugde steunen door een overheerlijke appeltaart te kopen? Met de opbrengst ondersteunt u Huis van Vreugde met het helpen van de arme bevolking door middel van voeding uit te delen en werk aan te bieden. De bestellingen die voor maandag binnen zijn worden dan donderdag avond geleverd. (meer…)

Wijkbeheerders in De Wolden staan paraat

De wijkbeheerders van Buurtteam de Wolden: Zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die te maken hebben met de leefbaarheid in de gehele openbare ruimte. Dit kunnen fysieke verstoringen, meldingen en wensen zijn die vanuit de samenleving komen. Werken samen met de bewoners in een wijk, buurt of straat aan ideeën om de leefbaarheid te vergroten. (meer…)

Stremming Koekangerveldweg

Gemeente De Wolden voert momenteel diverse werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de maatregelen is subsidie ontvangen van de provincie. Een van de maatregelen is het aanbrengen van een plateau bij de oversteek van het fietspad Veldpad in de Koekangerveldweg. Met het plateau willen we de oversteek veiliger maken, de fietsers beter geleiden en de snelheid van het verkeer op de Koekangerveldweg verlagen. (meer…)

CDK Jetta Klijnsma op bezoek bij Jongerenkeet de Egge

Commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma bezocht zaterdagmiddag Jongerenkeet de Egge op het terrein van de Familie Tijmens in Koekange. Ze sprak daar met de jongeren over Keten United. Dit is hét project voor jeugdketen op het platteland. In De Wolden draait dit project al vanaf 2015. In sommige gemeenten zijn keten een omstreden onderwerp maar in De Wolden gaat men hier op een positieve manier mee om. (meer…)

Groen gas project Koekange Echten van start

Vier boeren uit Koekange en Echten zijn van plan om samen groen gas te produceren van runder en varkensmest. Dit gebeurd door monomestvergisting toe te passen. Hierbij wordt mest van het eigen bedrijf in een gesloten systeem vergist. Het biogas wat hierbij vrij komt wordt in een gasleiding naar de opwerkunit getransporteerd. Vandaar gaat het naar een bestaand aardgasnetwerk. (meer…)

Inge Nieuwenhuizen nieuwe burgemeester De Wolden

De gemeenteraad van De Wolden heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt wordt mevrouw Inge Nieuwenhuizen geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van De Wolden. (meer…)

Mijlpaal en feestelijk moment Koekange

Wethouder Van Dijk tekent Sportakkoord
“Dit is een uniek moment”, zo citeerde wethouder Van Dijk van de gemeente De Wolden het tekenen van het sportakkoord op maandagavond 20 september in De Schakel in Koekange. Daarbij waren aanwezig vertegenwoordigers en deelnemers van sportverenigingen en particuliere sportbedrijven. Ook de eerste keer dat ze elkaar fysiek troffen, want Corona heeft ervoor gezorgd dat vanaf de opstart tot nu toe, ze constant digitaal hebben vergaderd en overlegd. Tijdens deze bijeenkomst gaf Van Dijk aan dat de aanpak binnen de gemeente uniek en bijzonder te noemen is: maximale burgerparticipatie met de bewoners van de kernen Ruinen, Zuidwolde, De Wijk, Koekange en Ruinerwold, want zij bepalen zelf hoe en waaraan ze subsidie toekennen als het gaat om initiatieven op sportief en vitaal gebied.

Zo heeft het sportakkoord inmiddels twee lokale initiatieven ondersteund. Het walking korfbal is inmiddels van start gegaan bij de lokale korfbalvereniging KIA. Met meer dan 15 deelnemers een heel groot succes en daarnaast is vanuit de samenwerking op gebied van voetballen tussen v.v. Vitesse ’63 en WIJC een bijdrage aangevraagd voor extra activiteiten op gebied van techniek trainingen voor de jeugd. Daarvoor hebben zich inmiddels ook al 60 jonge voetballers aangemeld. De deelnemers zijn tevreden over de aanpak tot nu toe en zijn blij met de ondersteuning vanuit de gemeente en de energie welke hierdoor wordt aangeboord door het belonen van nieuwe initiatieven.

Giga speelfestijn KV KIA geslaagd

Het Giga speelfestijn op zaterdag 4 september zorgde mede door het prachtige weer voor een gezellige ochtend bij het clubgebouw van KIA. Het festijn werd bezocht door +/- 55 kinderen, in de leeftijdscategorie 3 t/m 11 jaar. Vrijwilligers stonden klaar om met al deze kids er een gezellige sportieve ochtend van te maken. Zo werd er in groepjes, een 6-tal spellen uitgevoerd. (meer…)