Skip to Content

Op zoek naar een nieuwe baan?

Laatste begroting college: financieel gezonde positie

De financiële toekomst van gemeente De Wolden ziet er goed uit. De woonlasten nemen niet of nauwelijks toe en de komende jaren heeft de gemeente een overschot op de begroting. Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, die het college vandaag heeft gepresenteerd. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2018 is een uitwerking van de Kadernota, die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld. (meer…)

Vrijwillige thuisondersteuning zoekt vrijwilligers!

Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) zoeken wij vanuit Welzijn de Wolden, Informele zorg in samenwerking met ViP De Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 12 oktober 2017 in het Neie punt in Ruinen.(meer…)

Medewerkers Reestmond in dienst bij De Wolden

Gemeente De Wolden stapt per 1 januari 2018 uit het werkvoorzieningsschap Reestmond. De gemeenteraad ging in haar vergadering op 28 september akkoord met het zogenaamde uittredingsplan. Wethouder Mirjam Pauwels: “Iedereen die kan werken, heeft recht op een kans op de arbeidsmarkt. (meer…)

Vallen Verleden Tijd

Dit najaar wordt in Ruinerwold de cursus “Vallen Verleden Tijd” weer aangeboden, mede ondersteund vanuit gemeente De Wolden! Deze is speciaal bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder die ooit een valpartij hebben meegemaakt en/ of bang zijn om te vallen.

Een aantal jaren geleden heeft de St. Maartenskliniek in Nijmegen een wetenschappelijk goed onderbouwd valpreventie project opgezet, genaamd “Vallen Verleden Tijd”. De kans op valpartijen onder senioren lijkt aanzienlijk af te nemen als men een valpreventie cursus als deze volgt. Deelnemers krijgen vaak meer zelfvertrouwen en hebben minder angst om te vallen.
De cursus wordt gegeven door Bernard Boensma en Sarieta Oldenburger van Fysiotherapie Ruinerwold en vindt plaats in de Buddingehof. Er zijn 3 pijlers tijdens de cursus, te weten: oefenen met een obstakel parcours, sport & spel en oefenen met vallen op dikke matten. Tijdens het parcours wordt een aantal situaties uit het dagelijks leven nagebootst, die zowel binnen- als buitenshuis voorkomen. Ook oefenen we met vallen en opstaan m.b.v. dikke valmatten: hoe doe je dat, waar moet je op letten? En tijdens sport & spel oefenen we het omgaan met dubbeltaken en het maken van betere keuzes. Een belangrijk effect bij deze activiteiten, is gebleken, dat mensen minder angstig worden en daardoor minder gespannen gaan bewegen, waardoor de valkans afneemt.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op de donderdag middag van 13.30-15.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 12 oktober. Kosten voor de hele cursus bedragen € 65,– per deelnemer. Minimum aantal deelnemers 12 personen (max. 18).

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze cursus? U kunt zich aanmelden bij Fysiotherapie Ruinerwold op info@fysiotherapieruinerwold.nl of telefonisch via 0522-481804.
Cursus data
• Do 12 oktober intake (locatie: Gezondheidscentrum Ruinerwold, na 13.00 uur)
• Do 19 oktober 1e training (locatie: Buddingehof, Ruinerwold)
• Vrij 3 november 2e training (idem)
• Do 9 november 3e training (idem)
• Do 16 november 4e training (idem)
• Do 23 november 5e training (idem)
• Do 30 november 6e training (idem)
• Do 7 december evaluatie (locatie: Gezondheidscentrum Ruinerwold, na 13.00 uur)

 De cursus is niet in delen te volgen, geen inhaallessen.
 Wij adviseren u makkelijk zittende kleding te dragen en schoeisel wat geschikt is om binnen te gebruiken (zoals bijv. binnensportschoenen). Ook kan het handig zijn om en handdoek mee te nemen en een flesje water.

Namens Fysiotherapie Ruinerwold,

Bernard Boensma & Sarieta Oldenburger

Vrijwilligersvervoer in De Wolden

Voor sommige inwoners van De Wolden is het gebruik van Openbaar Vervoer lastig. Zij kunnen ook niet altijd een beroep doen op familie, vrienden of buren. ‘De Wolden vervoert’ brengt mensen goedkoop vanaf hun huis naar hun bestemming en terug. De stichting zet daarvoor enthousiaste vrijwilligers in die hun eigen auto gebruiken. (meer…)

Inspiratievolle impuls voor cultuuronderwijs in De Wolden

Een uniek initiatief van de cultuurcoaches van gemeente De Wolden: een culturele inspiratiedag voor alle leerkrachten van de 14 basisscholen in de gemeente. De leerkrachten worden ondergedompeld in creativiteit, muziek, dans, theater, met als rode draad: vakoverstijgend werken. Wethouder Mirjam Pauwels: “De volle lesprogramma’s en de eisen die aan scholen worden gesteld, bieden vaak weinig ruimte om kinderen kennis te laten maken met cultuur. Maar wat als cultuur nu gekoppeld kan worden aan de exacte of andere vakken op school?” (meer…)

Zeer droevig nieuws.

De 18-jarige Ellen Drost is vermoedelijk aangereden. Haar lichaam is zondagmiddag gevonden in een greppel tussen Spier en haar woonplaats Pesse. Haar dode lichaam lag langs de weg De Steegde vlak in de buurt van het schuurfeest waar het meisje zaterdagavond is geweest. (meer…)