Het college van B & W De Wolden heeft besloten het mogelijke transformatietraject van bungalowpark Koekangerveldweg te faciliteren. Dat gebeurt in het kader van het project Vitale Vakantieparken. De gemeente wil meedenken over een mogelijke verandering van de bestemming zodat naast recreatief gebruik ook permanente bewoning mogelijk wordt. Daarvoor hanteert de gemeente de ‘1 park, 1 plan’ aanpak. Bij deze aanpak vindt er overleg plaats met een vertegenwoordiging vanuit het park, waarin de eigenaren zich dienen te verenigen, over de ontwikkelrichting van het park.