Aan de Schoonveldeweg in Koekange maakt Loonbedrijf Kleis een begin met het verschralen van de gemeentelijke berm over een lengte van bijna 2 km. Dit om de biodiversiteit terplekke te vergroten. Dit burgerinitiatief wordt mogelijk gemaakt door de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe.