Op 3 oktober lijkt het mij (Wilma Oldejans red) leuk om, net als in veel omliggende dorpen, een verkoop aan huis te organiseren. Coronaproof, in de buitenlucht. Een eerste opzet was al gemaakt. Ik ben nu de deelnemers c.q. adressen aan het verzamelen van mensen die wel mee willen doen.

Als je dit ook wel leuk lijkt, geef je maar op bij mij. Naam en adres via persoonlijk bericht. Dan maak ik een deelnemers lijst en plattegrond waar deze deelnemers te vinden zijn. Als je dan op 3 oktober een vlag o.i.d. buiten hangt, moet een en ander vast lukken.
Aantal regels moeten we wel in acht nemen:
· maximaal 6 personen extra in de tuin/oprit. En, net als in de winkels, 1 ½ meter wachtrij maken.(stoepkrijt?)
· Eventueel als mogelijk is eenrichtingsverkeer maken.
· Overlast van de openbare weg voorkomen.
· NB alleen in de tuin, Niet openbare weg.
· Bij verkoop van koffie enz. moet je mensen registeren (horeca regels)
· Een en ander is op eigen verantwoording.

Wilma.Oldejans@kpnmail.nl