Het college koopt driehonderd vierkante meter grond aan voor een veilige wandelverbinding langs de Koekanger Dwarsdijk (Kerklaan – Stationsweg). Het grootste deel van het halve kilometer lange pad kan worden aangelegd op gemeentegrond. Op een klein gedeelte is door bomen, kabels en leidingen geen ruimte op gemeentegrond. Dit wordt opgelost door een acht meter brede strook grond aan te kopen van een particulier.

De aanleg van het wandelpad is een initiatief is van de Belangenvereniging Koekange. De gemeente helpt bij de voorbereidingen en de aanleg. De route is een schakel in het dorpsommetje Koekange en de recreatieve routes in de omgeving. De voetgangers moeten nu op de rijbaan van de Koekanger Dwarsdijk wandelen. Dit is onveilig door de wegbreedte, de verkeerssnelheid en het vele verkeer.