De gemeenteraad van De Wolden wil graag met de inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek om hun wensen, knelpunten en tips te horen over het verkeer en vervoer in de gemeente. Daarom organiseert de raad op 12 september een dialoogavond, u bent van harte welkom!

“Elke plek in De Wolden moet 24/7 bereikbaar zijn! “De maximum snelheid buiten de bebouwde kom moet terug naar 60 km/h.” En “de elektrische fiets is in 2030 het belangrijkste voertuig in onze regio”, een aantal prikkelende stellingen die aan de orde komen op de dialoogavond Verkeer en Vervoer. Naast stellingen en filmpjes gaan raadsleden graag in gesprek met inwoners, want uw mening is belangrijk. Waarschijnlijk hebt u opmerkingen of ideeën waar de raad echt iets mee kan.
De gemeente werkt aan een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP). De mening van de inwoners vormt input voor verdere discussie en besluitvorming in de raad.

Interactieve avond
In een aantal gespreksrondes komen aan de orde:
• Verkeersveiligheid
• Bereikbaarheid
• De toekomstbestendigheid van het (openbaar) vervoer en de rol van innovatie.
Raadslid Albert Haar zal optreden als gespreksleider. Het gesprek wordt ondersteund door verschillende deskundigen zoals een verkeerspsycholoog en een verkeerskundige van het bureau Goudappel Coffeng, de Fietsersbond, programmacoördinator Regio Zwolle, het Ondernemersplatform, Provincie Drenthe, Publiek Vervoer Groningen Drenthe en DeWoldenVervoert.

3DeWolden
De Dialoogbijeenkomst maakt deel uit van 3DeWolden. Dit is de werkwijze van de gemeenteraad, waarbij de raad meer en beter in gesprek gaat met de inwoners en andere belanghebbenden, voordat er besluiten worden genomen.

Waar en wanneer
Donderdag 12 september 2019, 19.30 uur Vakantiepark Westerbergen, Oshaarseweg 24 in Echten. Koffie/thee staat vanaf 19.15 uur voor u klaar. Graag aanmelden via e-mail: Griffier@Dewolden.nl of telefoonnummer: 14 0528