Wat nu, geen trefbaltoernooien meer?
De sportkalender 2018-2019 voor De Wolden is bekend en daarop staan geen trefbaltoernooien. Worden deze dan niet meer georganiseerd? Dat klopt. Het trefbaltoernooi was een initiatief vanuit de sportfunctionarissen met als doel het promoten van een actieve en gezonde leefstijl voor de jeugd uit De Wolden.

Er worden steeds meer toernooien door en in samenwerking met sportverenigingen georganiseerd. Wij zijn hier als gemeente trots op! We willen niet concurreren met deze initiatieven maar ons juist inzetten om dit te ondersteunen. Als er nieuwe toernooien worden toegevoegd laten wij u dit zo snel mogelijk weten en worden deze op www.actiefnaschooltijd.nl geplaatst.

Maak kennis met tennis
Het was de afgelopen weken druk op de tennisvelden van TC ’t Wold. Leerlingen uit groep 1 t/m 6 van De Dissel en uit groep 3 t/m 6 van De Arendsvleugel hebben tennislessen gekregen van Tennisschool Kilian. Iedere groep kwam twee keer naar de tennisbaan om daar tijdens de gymles te kennis te maken met de tennissport. Aansluitend wordt er op donderdag 27 september van 14.30-16.30 een instuif georganiseerd waarbij alle kinderen van groep 1 t/m 6 van harte welkom zijn. Klik hier voor meer informatie over de instuif.

Actief bij een sportverenging in De Wolden? Dan heb je geluk!
Ben jij als trainer, bestuurslid of vrijwilliger actief bij een sportvereniging in De Wolden? Dan zijn we blij dat je er bent en hebben we enorme bewondering voor je inzet! Waar mogelijk proberen we te helpen en ondersteunen. Dit doen we door maatwerk, wanneer je er om vraagt denken we graag met je mee. Daarnaast organiseren we regelmatig cursussen, bijscholingen en thema avonden. Ook voor de komende periode is er een mooi programma opgesteld. Met onderwerpen als: grensoverschrijdend gedrag, sponsoring, ledenwerving, Action type, EHBSO en nog veel meer mogelijkheden. Voor een uitgebreid overzicht kun je terecht op de website www.dewoldensport.nl.

Drenthe Sport Duurzaam
Verenigingen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun sportaccommodatie worden in het project Drenthe Sport Duurzaam ondersteund. Naast een gratis energiescan wordt er advies gegeven en meegedacht in het schrijven van een plan van aanpak en het aanvragen van offertes, subsidies en de financiering. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Drents Energie Loket.

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst
Het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ is halverwege de looptijd van drie jaar. Een mooi moment om stil te staan bij de resultaten tot nu toe en vooruit te kijken naar de tweede helft. Daarom nodigen wij u graag uit voor een inspirerende bijeenkomst op 10 oktober, meer informatie daarover leest u op de website van SportDrenthe.