De natuur is kurkdroog en vat maar al te makkelijk vlam. Foto: Archief/ANP
De natuur is kurkdroog en vat maar al te makkelijk vlam. Foto: Archief/ANP
De gemeenten Westerveld, Hoogeveen en De Wolden hebben een stookverbod afgekondigd in verband met de droogte. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geldt nu tot nader order overal in de open ruimte in beide gemeenten een verbod op: Verlichting met kaarsen, fakkels e.d.
Sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven
Koken, bakken en braden op vuur
De Veiligheidsregio Drenthe verspreidt in de hele provincie posters met tips om natuurbranden te voorkomen. Verder is in Drenthe het Regionaal Voorbereidingsteam Droogte (RVTD) operationeel. Brandweer, natuurbeheerders, het Recreatieschap, de waterschappen, de gemeenten, de hulpdiensten en de politie treffen gezamenlijk voorbereidingen op de aanpak van natuurbranden.