In tegenstelling tot veel landelijke basisscholen hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit de Wolden afgelopen week verkeersexamen gedaan. In totaal hebben er 131 leerlingen deelgenomen aan het examen. Dit jaar deden er 7 scholen mee. De route van enkele kilometer ging door de verschillende dorpen.

De start en finish was bij de betreffende basisscholen. Voor de aanvang van het examen werd de fiets gekeurd door een vrijwilliger van VVN de Wolden. Werd de fiets afgekeurd dan mocht er niet worden deelgenomen aan het examen. Was dit het geval dan werd er ter plaatse een oplossing gezocht zodat alle kinderen aan het examen deel konden nemen. Tijdens het rijden van de route controleerden vrijwilligers of de kinderen goed uitkeken, goed voorsorteerden en de hand uitstaken bij het afslaan. 122 kinderen slaagden direct voor het examen. 9 kinderen (6,87%) kregen een tweede kans en slaagden alsnog.

Het theoretische en praktische fietsexamen werd georganiseerd door de vrijwilligers van VVN de Wolden. Mocht u in uw gemeente onveilige situaties ontdekken meld dit dan via: www.vvn.nl onder het kopje VVN zorgen over het verkeer? Foto-onderschrift: Gespannen gezichten bij het fietsverkeersexamen. ©VVN de Wolden/Mary van Spil