Op donderdagavond 8 maart werd het zesde Rond de tafel gesprek gehouden in Dorpshuis de Schakel, op uitnodiging van Welzijn de Wolden en Belangenvereniging Koekange e.o. Op deze avond waren er initiatiefnemers vanuit Dorpshuis de Schakel, Stichting Welzijn de Wolden, Korfbalvereniging KIA, Feestcommissie, Belangenvereniging Koekange, Samen aan tafel, de Baalderborggroep en enkele belangstellende.

De initiatieven van voorgaande bijeenkomsten zijn besproken en het is mooi om te zien dat er al het een en ander gerealiseerd wordt. Zo is de speeltuinvereniging bezig met een nieuwe locatie voor de grote speeltuin en liggen de subsidie aanvragen voor de verbouwing van het Platte Dakkie inmiddels al bij de gemeente. De werkgroep van het voetpad Kerklaan-Stationsweg is ook nog steeds druk bezig samen met de gemeente. Al met al genoeg plannen!

Deze avond waren er ook nieuwe gezichten aanwezig, de dames Bos en Brink van Samen aan tafel en koersbal waren er om hun zorgen te uiten over het dalende aantal deelnemers aan dit gezellig samenzijn. Welzijn de Wolden sprong hier direct op in, om de hoofden bij elkaar te steken om dit prachtige initiatief te behouden, geweldig!
Ook de heren Andeweg en Bremmer van de korfbalvereniging uiten hun zorgen over het dalende aantal senioren bij de korfbal. Her en der werden wat ideeën opgedaan om hier mee om te gaan en nieuwe leden te werven. Het is mooi om te zien dat er initiatieven bedacht worden in de samenleving en dat deze handen en voeten krijgen door er gezamenlijk de schouders eronder te zetten!
De ideeën en wensen zijn van en voor de inwoners van Koekange. Het is dan ook van belang dat mensen steeds nieuwe ideeën blijven ontwikkelen. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor verenigingen en andere instanties, maar voor alle inwoners van Koekange. Dus hebt u een idee of een initiatief, sluit u dan bij de volgende bijeenkomst aan want samen krijg je dingen voor elkaar!

De Belangenvereniging en Welzijn de Wolden merken dat de ze bijeenkomsten helpen om de juiste contacten te leggen. Het was wederom een interessant overleg waar contacten worden gelegd en kennis wordt gedeeld. In november 2018, exacte datum volgt nog, zal er voor de zevende keer een Rond de tafel gesprek georganiseerd worden. In de tussentijd wensen wij een ieder succes met het verder uitwerken van alle initiatieven. Koekange is actief en zorgzaam zo blijkt maar weer.
Welzijn De Wolden en de Belangenvereniging Koekange en omgeving