Op maandagvond 23 april houdt de Belangenvereniging weer haar jaarlijkse ledenvergadering in Dorpshuis de Schakel. Op deze avond wordt het jaarverslag en het financieel jaarverslag besproken. Tevens wordt er afscheid genomen van bestuursleden en worden er nieuwe bestuursleden aangesteld. U bent als lid van harte welkom vanaf 20.00 uur.Voorlichting Koekange Energie Neutraal in de toekomst!
Vanaf 21.00 uur is er een voorlichtingsavond Koekange Energie Neutraal in de toekomst!
Deze voorlichting zal gehouden worden door de heer Pieter Brink, voorzitter van stichting SEN. De initiatiefnemers – Pieter Brink (architect bij B+O Architectuur en Interieur), prof. dr. Frans Stokman (verbonden aan de Rug), Jurr van Dalen (duurzaamheidseconoom) en Hedzer van Houten (voormalig woningcorporatiedirecteur) – vinden allen dat er een slag geslagen moet worden om onze wereld duurzamer en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Zij leerden elkaar kennen door dit gezamenlijk doel en richtten de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) op. Architect Pieter Brink wil vooral versnelling in het proces van verduurzaming van onze samenleving en dat Nederland de doelstellingen gaat halen. En beter nog, dat er werk wordt gemaakt van een circulaire, zelfvoorzienende economie. Dat vereist regie, het is belangrijk de inwoners daarbij te betrekken. De heer Brink zal een presentatie verzorgen over effectieve stappen om op korte termijn grote besparingen en duurzame opwekking van hernieuwbare energie te bereiken. Deze voorlichting is bedoeld voor elke inwoner van Koekange, ook als niet-lid van belangenvereniging bent u dus van harte welkom om aan te schuiven vanaf 20.45 uur. De koffie staat klaar!
Laten we samen werken aan een groenere toekomst voor Koekange en haar inwoners!

Namens de Belangenvereniging Koekange e.o.
Graag tot ziens op maandag 23 april om 20.00 uur voor de ledenvergadering en vanaf 20.45 uur voor de voorlichting van SEN in Dorpshuis de Schakel