Op donderdag 8 maart wordt voor de zesde maal een rond de tafel gesprek georganiseerd door Welzijn de Wolden en de Belangenvereniging Koekange en omgeving. De Belangenvereniging heeft in de periode 2009-2010 de dorpsvisie ontwikkeld. Dat is alweer goed 8 jaar geleden. Ondertussen is Koekange veranderd, maar ook onze gemeente De Wolden. In het verlengde van de dorpsvisies is door de gemeente een fonds ingesteld ‘Initiatiefrijk De Wolden’. Het fonds heeft geld beschikbaar voor burgerinitiatieven.


De Belangenvereniging is al enige tijd in gesprek met het buurtteam, medewerkers van Welzijn de Wolden om samen met het dorp ‘Rond de tafel’ te gaan. Zo wordt duidelijk waar het dorp Koekange nog behoefte aan heeft en wat eventueel anders kan.

Met behulp van burgerinitiatieven kan het dorp levendig en aantrekkelijk blijven voor zowel jong als oud. Samen staan we sterk! Op 5 oktober heeft het vijfde rond de tafel gesprek plaatsgevonden. In het zesde gesprek blikken wij uiteraard terug op het gesprek van 5 oktober, en kijken we naar de stand van zaken met de lopende initiatieven. Verder hopen wij natuurlijk dat nieuwe gezichten bij ons aan tafel schuiven met nieuwe initiatieven!

Op donderdag 8 maart zal het Rond de tafel gesprek plaatsvinden in dorpshuis De Schakel. De zaal is open vanaf 19.45 uur. U bent van harte welkom!

Koekange krijgt energie van inwoners die iets willen toevoegen aan de gemeenschap.

Belangenvereniging Koekange e.o. en Welzijn De Wolden