De raadsleden van de fracties van het CDA, PvdA, CU en D66 uit De Wolden doen dit jaar voor de eerste keer mee aan de actie IK PAS. De actie is een jaarlijkse terugkerende actie in Nederland voor tijdelijk geen alcohol drinken. Gezamenlijk zetten de fracties hun alcoholgebruik even op pauze. De actie loopt van Aswoensdag (14 februari) tot en met de zondag voor Pasen (25 maart).


Vaststelling van het Preventie- en HandhavingsPlan (PHP) alcohol 2018 – 2022 De Wolden in december 2017 was aanleiding voor de fracties om aan de actie IK Pas mee te gaan doen. In het Preventie- en Handhavingsplan wordt namelijk aangegeven, dat bewustwording van de gevaren van alcoholgebruik een belangrijk onderdeel is. Door mee te doen aan de IkPas-actie gaan de raadsleden de uitdaging aan met zichzelf. Ze drinken veertig dagen geen alcohol om eens te kijken wat het met hen doet.

Meedoen met IkPas betekent je gewoontes doorbreken. Maar liefst 43,5% van de deelnemers heeft het gevoel dat ook echt te hebben gedaan. Door leerervaringen op te doen in de IkPas-periode word je je bewuster in het maken van een keuze om wel of niet te drinken, doorbreek je vastgeroeste patronen en is alcohol niet meer vanzelfsprekend. Veel deelnemers van IkPas ervaren ook positieve lichamelijke veranderingen; ze voelen zich fitter en scherper, slapen beter, vallen af en hebben een betere huid. IkPas vraagt niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om je alcoholgebruik even op pauze te zetten. Meer informatie op www.ikpas.nl

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de deelnemers een halfjaar na de actie nog steeds ruim 30% minder drinkt dan voor de deelname aan IkPas. Door geen alcohol te drinken voel je je fitter. Dit wordt door 54.3% van de deelnemers bevestigd. Een aantal deelnemers maakte bijvoorbeeld ook melding van persoonlijke toptijden bij ’t hardlopen. Meedoen met IkPas betekent je gewoontes doorbreken. Maar liefst 43,5% van de deelnemers heeft het gevoel dat ook echt te hebben gedaan.foto: Jaap Slot