Is de gemeente de Wolden zich ervan bewust dat de aangekondigde gaswinning ernstige schade zal veroorzaken aan in infrastructuur en de gebouwen door gronddaling (50a75cm) en door aardbevingen grote technische en structurele schade zal ontstaan.

Op welke wijze heeft de gemeente de Wolden de economische, sociale en fysieke consequenties in bestuurlijke en juridische zin gewaarborgd? Is het gemeentebestuur er zich van bewust dat de NAM, gesteund door de Nederlandse Overheid, die mede verantwoordelijk is, daar die de concessie verlenen, zich distantieren van iedere schade! In het kader van het voorgaande en het gegeven dat de NAM ook in de Groningse situatie zich als een onbetrouwbare partij profileert en niet over de financiele middelen beschikt, verzoek ik de gemeente de NAM op voorhand aansprakelijk te stellen en alle panden in de Wolden in kaart te brengen en een “nulmeting “te doen plaatsvinden.

De gemeente dient zijn inwoners te behoeden voor een Groningen situatie. Tevens verwacht ik dat de Gemeente zijn burgers individueel schriftelijk informeert inzake de aanpak en bestuurlijke voortgang.
Bezint voor gij begint!

Naam bij de redactie bekend