De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375. Hiervoor stelt de provincie een uitvoeringsplan op. Dit plan bevat verkeerskundige aanpassingen die nodig zijn om de N375 tussen Pesse en Meppel te laten voldoen aan de richtlijnen Duurzaam Veilig.

Op 21 juni is een informatiebijeenkomst georganiseerd door gemeente en provincie over dit onderwerp. Door omstandigheden is de publicatie over de bijeenkomst later dan gewenst gepubliceerd, reden om een tweede avond te organiseren. Tijdens deze avond wordt dezelfde informatie getoond als tijdens de bijeenkomst van 21 juni.

Informatie en stand van zaken
U bent van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 12 juli 2017 tussen 19.30 en 21.00 uur in Dorpshuis De Schakel in Koekange, Prinses Margrietlaan 1. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden aanwezig om u te informeren over het proces en de vorderingen tot nu toe. U kunt u uw ideeën over mogelijke maatregelen kenbaar maken en krijgt u informatie over het proces tot eind 2017. Dit is het moment waarop het uitvoeringsplan gereed moet.

Duurzaam Veilig
Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Binnen Duurzaam Veilig Verkeer draait het om het voorkomen van ongelukken oftewel preventie. Binnen het uitvoeringsplan wat opgesteld wordt voor de aanpak van de N375 is een belangrijk onderdeel de aanpak van de gelijkvloerse oversteken.

Tijdens deze inloopavond gaan wij graag met u persoonlijk in gesprek over wat er bij u leeft en welke mogelijke oplossingen u ziet voor de gelijkvloerse oversteken en de verdere inrichting van de N375.

Hebt u nog vragen?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.provincie.drenthe.nl/N375.