Binnenkort behandelt de gemeenteraad van De Wolden de kadernota 2018. Daarmee worden de lijnen uitgezet die in de begroting in het najaar verder concreet worden gemaakt. Voorgestelde investeringen zijn bijvoorbeeld de renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal in Zuidwolde, een kunstgrasveld in Koekange of een oplichtend fietspad tussen Echten en Ruinen.

Het CDA De Wolden houdt hierover een inloopuur op maandagavond 12 juni 2017 vanaf 19:30 uur in dorpshuis De Schakel te Koekange. Iedereen is in de gelegenheid meningen te geven, vragen te stellen of punten in te brengen bij de fractieleden van het CDA. Die gebruiken dit dan voor hun standpunten bij de behandeling van de kadernota op 22 juni 2018. Als u graag eerst met de fractievoorzitter Dik Zantingh van gedachten wilt wisselen kan dit via zijn telefoonnummer: 06-51910034.

Inloop uur fractie CDA De Wolden kadernota
Datum: Maandag 12 juni 2017
locatie: Dorsphuis De Schakel te Koekange
adres: Prinses Margrietlaan 1, 7958 SB Koekange
tijd: van 19:30 tot 21:00 uur