Skip to Content

Wethouder deelt compost uit

Inwoners van De Wolden kunnen op zaterdag 25 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur tijdens de landelijke compostactie gratis compost (0,5 m3 per adres) ophalen bij de gemeentewerf in Zuidwolde of bij de gemeentewerf in Ruinen. Jan van ’t Zand: “Met deze actie bedankt de gemeente haar inwoners voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval gescheiden aan te leveren.
Inwoners krijgen het ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost. Wie wil, kan zelf met een aanhanger of kar compost ophalen. Ik hoop zaterdag veel inwoners in Zuidwolde te treffen die met deze compost de bodem van hun tuin willen verbeteren.”

Goed voor de tuin
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten.

Composteren beter voor het milieu én de portemonnee
Composteren is goed voor het milieu omdat organisch afval nuttig wordt hergebruikt. Bovendien draagt compost bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem en helpt het dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Composteren bespaart ook geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is, in veel gevallen zelfs meer dan de helft goedkoper dan het verbranden van restafval. Kortom: genoeg reden om het gft-afval goed gescheiden aan te leveren.

Zestig-plussers testen verkeerskennis

In het dorpshuis van Ruinerwold kwamen 28 zestig-plussers bijeen om hun verkeerskennis op te frissen. Veilig Verkeer De Wolden/Hoogeveen organiseerde deze dag. Tijdens de theorieles bleek dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in het verkeer.

Speciale aandacht was er voor de rotonde, wanneer geef ik richting aan bij het verlaten van de rotonde; de nieuwe belijning van de wegen en wat zijn de regels bij een 30-km zone. Een opticien controleerde de ogen en een audicien testte het gehoor. Na de rit in hun eigen auto met een rijinstructeur werd de rit besproken en werden de eventuele ‘foutjes’, die er in de loop van de jaren in de rijstijl zijn geslopen, besproken. Onder de middag werd genoten van een heerlijke lunch. Aan het eind van de dag gingen de deelnemers met veel nieuwe opgedane kennis naar huis.
De volgende rijvaardigheid dag is op 3 oktober 2017 in Ruinerwold.Inzamelingsactie voor de Voedselbank op 8 april

‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Helaas ook in de gemeente De Wolden. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’. (meer…)

Eerste lustrum Highland Games

De Highland Games Koekange op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei belooft weer een mooi schouwspel te worden. Het is een laagdrempelig, sportief evenement voor het hele gezin. En tevens de vijfde keer dat het evenement wordt georganiseerd door de vrienden Henk Hummel en Ard Warners. (meer…)

De Prins Johan Frisoschool is een Gezonde School

Overhandiging themacertificaat door Jan van ’t Zand, wethouder Sport
De Prins Johan Frisoschool in Koekange heeft het landelijk vignet Gezonde School behaald. Op dinsdag 21 maart overhandigt Jan van ’t Zand, wethouder Sport, het themacertificaat aan de Prins Johan Frisoschool.(meer…)

Hardlopend naar de kroeg, wie wil dat nou niet?

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in De Wolden

Op woensdag 15 maart 2017 hebben de Tweede Kamerverkiezingen plaatsgevonden. In De Wolden hebben totaal 16107 kiezers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot stemmen. Dit betekent een opkomst van 85,26%. In 2012 was de opkomst 80,54%. In onderstaand overzicht komt naar voren hoeveel stemmen elke partij in De Wolden heeft behaald.

Gouden Koralen Concert, voor donateurs en andere muziekliefhebbers

Zondagavond 23 april kunt u in de Geref.kerk in Berghuizen luisteren naar prachtige koralen gespeeld door muziekvereniging De Bergklanken. Naast passief luisteren kan er actief worden meegezongen met een aantal van deze mooie stukken.

Het fanfareorkest zal voor het eerst onder leiding van hun nieuwe dirigent Alfred Willering staan. Hij zal deze avond officieel het stokje overnemen van Jan Hibma.

Vanaf 19.00 uur staat er koffie, thee en limonade klaar. Aanvang concert  19.30 uur. Entree is gratis en er is geen pauze.

U bent van harte welkom!